Emotion regulation and dysregulation in psychological disorders


  Back to Collaboration Overview main page

Adam Mickiewicz UniversityEmotion regulation and dysregulation styles in
psychological disorders

Dr Dominika Gorska and Dr Aleksandra Jasielska
Adam Mickiewicz University, Poland

Celem pod ejmowanych przez nas działań badawczych jest wyodrębnienie stylów regulacji i dysregulacji emocji charakterystycznych dla osób niezaburzonych oraz osób z różnego typu zaburzeniami psychicznymi, dla których dysregulacja emocji okazuje się istotnym elementem mechanizmu powstawania i podtrzymywania zaburzenia. W tworzeniu opisu teoretycznego i empirycznych kryteriów poszczególnych stylów prawidłowej i nieprawidłowej regulacji emocji wykorzystujemy dwie grupy metod: samoopisowe (w tym Emotional Processing Scale) oraz wykonawcze (opracowywana przez nas metoda służąca analizie autonarracji). Podejmujemy próbę zróżnicowania stylów regulacji i dysregulacji emocji na wielu poziomach, nie tylko w odniesieniu do różnic w przejawach, ale także w zakresie struktur sterujących regulacją, komponentów doświadczenia emocjonalnego, podejmowanych strategii. Aktualnie nasze badania dotyczą zaburzeń osobowości (zaburzenia osobowości borderline) i zaburzeń lękowych (uogólnionego zaburzenia lękowego), w dalszej kolejności planujemy badania nad zaburzeniami somatoformicznymi oraz depresyjnymi.